Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Neděle 21. července 2024

Svátek slaví Vítězslav, zítra Magdeléna

Redaktora můžete kontakovat v každém článku skrz kontaktní formulář

Provozovatelem zpravodajského serveru EXTRASIMO.cz je firma Czech Media Network s.r.o., IČ: 11823054


Sledujte EXTRASIMO.cz

© 2024 Copyright EXTRASIMO.CZ a dodavatelé Profimedia a ČTK

 

Informace o zpracování osobních údajů a cookies

 

Úvod

Redakce serveru EXTRASIMO.cz Vás chce ubezpečit, že ochranu Vašich osobních údajů bere velmi vážně a plní veškeré povinnosti, které jí ukládají relevantní právní předpisy, zejména nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Identifikace správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je server EXTRASIMO.cz. Kontaktní údaje správce: e-mailová adresa redakce@extrasimo.cz

Správce Vašich osobních údajů bude kontrolovat, jak Vaše osobní údaje budou zpracovávány a pro jaké účely. Současně Vás chceme ujistit, že jsme přijali nezbytná technická a organizační opatření, aby Vaše údaje byly v bezpečí. Připojujeme též informace o tom, jakým způsobem bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat.

A) Informace o zpracování osobních údajů partnerů a jejich kontaktních osob

Typy zpracovávaných osobních údajů:

Pokud jste naším obchodním partnerem zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační údaje (IČ, DIČ, místo podnikání, číslo účtu)
 • přehled dosavadní spolupráce (dosud fakturované částky, historie plateb)

Vesměs jde o osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s uskutečněním naší vzájemné spolupráce, není ale vyloučeno v odůvodněných případech vyhledání takových údajů z otevřených zdrojů.

Účely zpracování

Osobní údaje jsou využívány zejména za účelem:

 • uzavření, evidence a realizace předmětu smlouvy,
 • pro účely fakturace,
 • vymáhání případných pohledávek,
 • ochrana práv serveru EXTRASIMO.cz,
 • statistické účely a další rozvoj služeb serveru EXTRASIMO.cz.

Pro tyto účely budou používány veškeré osobní údaje uvedené výše.

Výše uvedené osobní údaje mohou být využívány též pro účely přímého marketingu, tedy zasílání nabídek na produkty a služby serveru EXTRASIMO.cz.

Pro účely přímého marketingu mohou být využívány zejména kontaktní údaje obchodního partnera, tedy jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, ale i informace o dosavadní spolupráci.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Každé zpracování Vašich osobních údajů musí být založeno na některém právním základu zpracování vyjmenovaném v článku 6 GDPR. U zpracování osobních údajů bývá často zpracování podloženo několika právními důvody. Pokud by všechny důvody zpracování Vašich osobních údajů odpadly, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů zanechat.

Právní základem zpracování osobních údajů partnerů je:

 • nezbytnost plnění smlouvy
 • oprávněné zájmy serveru EXTRASIMO.cz a třetích osob
 • plnění zákonných požadavků (zejména předpisy o vedení účetnictví, o regulaci reklamy apod.)

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Při určení přiměřenosti bude vycházeno zejména z délky promlčecí doby případných pohledávek, pravděpodobnosti uplatnění právních nároků vůči serveru EXTRASIMO.cz, obvyklých postupů na trhu, doporučení dozorových orgánů apod.

B) Server dále může zpracovávat osobní údaje osob, které zpracovává pro novinářské účely, tedy pro účely přípravy a publikace článků, reportáží a fotografií v rámci serveru EXTRASIMO.cz.

Relevantní právní úpravu takového zpracování osobních údajů zahrnuje nejen GDPR, ale i článek 17 Listiny základních práv a svobod a §§ 17 až 23 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Typy zpracovávaných osobních údajů:

Jedná se o rozmanité informace, jejichž rozsah bude záviset na zájmu veřejnosti na informování o činnosti těchto osob. Všechny informace však nebudou publikované. Informace budou získány z vlastní rešeršní činnosti serveru EXTRASIMO.cz, od zdrojů našich novinářů, ze zpráv dodaných tiskovými agenturami nebo převzatými z jiných médií.

Účely zpracování osobních údajů:

 • novinářská činnost, tedy zveřejňování na serveru EXTRASIMO.cz a příprava reportáží a článků,
 • podpůrné činnosti, zejména ochrana práv serveru EXTRASIMO.cz a třetích osob,
 • plnění právních povinností serveru EXTRASIMO.cz.

Právní základ zpracování:

 • § 17 odstavec 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, podle něhož lze osobní údaje přiměřeně zpracovávat mimo jiné pro účely novinářské činnosti.
 • oprávněné zájmy serveru EXTRASIMO.cz (svoboda projevu a šíření informací, ochrana před právními nároky dotčených nebo třetích osob, ochrana před protiprávní činností, statistické účely)
 • výkon svobody projevu a šíření informací.

Doba zpracování osobních údajů

Server EXTRASIMO.cz archivuje zveřejněné texty a fotografie obvykle bez časového omezení.

V případě, že obdrží od subjektu údajů informaci, že zveřejněná informace nepřiměřeně zasahuje do jeho práv a toto své tvrzení vhodným způsobem prokáže, redakce serveru EXTRASIMO.cz takovou skutečnost prověří a vhodným způsobem zareaguje (včetně výmazu osobních údajů ze zveřejněného článku a/nebo smazání článku jako celku).

I v případě smazání zveřejněného textu si však ponecháváme podklady, z nichž bylo při zveřejnění článku vycházeno, a dokumentární fotografie.

C) Zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Cookies představují malé soubory, které umožňují rozlišit jednotlivé počítače a individuální nastavení některých služeb. Tyto cookies server EXTRASIMO.cz ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Díky cookies server EXTRASIMO.cz pozná při další návštěvě stejného uživatele za pomoci stejného počítače a prohlížeče.

Cookies umožňují zejména přizpůsobení obsahu webových stránek Vašim potřebám a preferencím. Neznamenají však žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, kteréo návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Na našich webových stránkách používáme čtyři kategorie souborů cookies zaměřené na:

 • ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení (Ve vašem zařízení se mohou ukládat soubory cookie, identifikátory zařízení nebo další informace nebo k nim ve vašem zařízení může být umožněn přístup pro účely, které vám byly sděleny.)
 • personalizovanou reklamu a obsah, měření reklamy a obsahu, poznatky o okruzích publika a vývoj produktů
 • zpracování údajů vydavateli a dalšími partnery
 • technický provoz stránek (Jedná se o nezbytné cookies, bez nichž by nebylo možné stránky či vámi vyžádanou službu reálně provozovat. Zahrnují např. technicky nezbytné cookies, vč. zajišťujících IT bezpečnost, cookies pro ukládání vámi zvolených nastavení.)

Podle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2022, je k užití cookies (vyjma cookies nezbytných) nutný Váš souhlas. K udělení souhlasu, nastavení, nebo naopak nesouhlasu slouží cookies lišta, která se Vám zobrazí po otevření webových stránek serveru EXTRASIMO.cz. Funkčnost serveru EXTRASIMO.cz není vázána na to, zda udělíte nebo neudělíte souhlas s ukládáním cookies.

Za nezbytná cookies, u nichž se souhlas s jejich použitím nevyžaduje, se považují například:

 • cookies sloužící pro uložení Vašeho nastavení webu
 • cookies potřebná pro funkčnost webu a zobrazené reklamy
 • cookies sloužící k zajištění IT bezpečnosti webu.

I v případě nezbytných cookies máte právo na námitku podle článku 21 GDPR.

Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit zde.

Druhy cookies

Podle doby uložení cookies ve Vašem počítači:

 • dočasné cookies (uloženy do ukončení prohlížeče)
 • trvalé cookies (uloženy déle)

V rámci webů serveru EXTRASIMO.cz jsou požívány cookies pro následující účely:

 • počet přečtených článků a z jaké rubriky
 • reklamní účely (Cookies vytvářejí inzertní systémy, kteří zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu a k výběru reklam podle relevance. Na některých stránkách využíváme pro umístění reklamy systémy třetích stran, např. systém Google, Facebook, MGID, Sklik společnosti Seznam.cz, Adform. Tyto reklamní systémy mají často své zásady ochrany osobních údajů a odpovídají za jejich zpracování.)

Cookies nikdy nepoužíváme k získání informací, které by vedly k odhalení vaší identity, ani ke zjištění informací týkajících se Vašeho soukromého života. Prostřednictvím této webové stránky mohou s využitím cookies shromažďovat informace také třetí strany.

Pravidla reklamních systémů a reklamních partnerů

Google - více informací naleznete zde
Sklik - více informací naleznete zde
Facebook - více informací naleznete zde
Adform - více informací naleznete zde
MGID - více informací naleznete zde

Běžně používané webové prohlížeče umožňují spravovat cookies. Můžete tedy v sekci nastavení jednotlivá cookies mazat, blokovat, nebo zcela zakázat, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče:

D) Obchodní sdělení

Některé osobní údaje může server EXTRASIMO.cz využít pro zasílání obchodních sdělení. Server EXTRASIMO.cz obchodní sdělení šíří e-maily, nebo jinými elektronickými prostředky.

Obchodní sdělení mohou být zasílána těmto osobám:

 • těm, které udělily odpovídající souhlas serveru EXTRASIMO.cz
 • minulým a aktuálním zákazníkům serveru EXTRASIMO.cz v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., přičemž obsah obchodních sdělení je omezen na podobné výrobky nebo služby, jaké již server EXTRASIMO.cz takovým zákazníkům poskytl.

Typy zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • další Vámi zadané údaje v rámci serveru EXTRASIMO.cz

V případě, že požádáte, aby Vás redakce serveru EXTRASIMO.cz nekontaktovala se zasíláním obchodních sdělení, povede databázi osob, které nemá kontaktovat.

Právní základ zpracování

 • souhlas
 • § 7 zákona č. 480/2004 Sb.
 • oprávněný zájem serveru EXTRASIMO.cz

Odvolání souhlasu

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu redakce@extrasimo.cz.

Doba zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pro zasílání obchodních sdělení server EXTRASIMO.cz zpracovávat do té doby, kdy doručíte serveru EXTRASIMO.cz se zasíláním nesouhlas. I pak ale budeme zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme Vám taková obchodní sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

E) Zpracování osobních údajů čtenářů 

Údaje o čtenářích server EXTRASIMO.cz získává zejména prostřednictvím cookies.

Typy zpracovávaných osobních údajů:

 • počet přečtených článků a z jaké rubriky
 • souhlas se zpracováním osobních údajů, z jaké IP adresy poskytnut

Právní základ zpracování

Každé zpracování Vašich osobních údajů musí být založeno na některém právním základu zpracování vyjmenovaném v článku 6 GDPR. U zpracování osobních údajů bývá často zpracování podloženo několika právními důvody. Pokud by všechny důvody zpracování Vašich osobních údajů odpadly, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů zanechat.

 • oprávněné zájmy serveru EXTRASIMO.cz (zájem na ochraně práv, statistické účely, analýza preferencí čtenáře, zobrazování preferovaného obsahu, zajištění bezpečnosti serveru EXTRASIMO.cz)
 • plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků dle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., vedení účetnictví atd.)

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování uvedených osobních údajů je omezena na přiměřenou dobu, po kterou Vaše osobní údaje potřebujeme. Touto dobou je obvykle u většiny osobních údajů doba 1 roku.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Redakce serveru EXTRASIMO.cz předává Vaše osobní údaje třetím osobám výlučně v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat platný právní předpis, nebo souhlasí-li s tím subjekt údajů. Konkrétně mohou být osobní údaje zpřístupněny:

 • provozovatelům technologií využívaných serverem EXTRASIMO.cz
 • orgánům veřejné správy

Redakce serveru EXTRASIMO.cz nepředává osobní údaje do zahraničí mimo EU. Nelze v konkrétním případě vyloučit, že ke zpracování Vašich osobních údajů dojde na počítačovém serveru umístěném mimo území EU, zejména v USA. V takovém případě bude předání osobních údajů předcházet uzavření Standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí.

Stejně jako ostatní členové sdružení CPEx, z.s.p.o. (dále jen CPEx) používáme jednotný systém pro správu cookies (dále jen „CMP“). Na našich stránkách Vám zobrazujeme CMP, který je provozován dle pravidel a standardů evropského sdružení pro reklamu (iAB Europe). Více se o tomto systému můžete dozvědět zde: https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/. Tento systém je jednotný a vyžaduje od všech jeho členů, tedy i od nás, dodržování stejných pravidel.

Tento systém Vám umožňuje podrobnější nastavení cookies, resp. povolit cookies a na jejich základě zpracovávané osobních údajů, a to i pro jednotlivé účely či subjekty, které jsou v CMP uvedené. Vaše volby v CMP jsou tedy zaznamenány nejen pro nás, ale i pro další subjekty, které se tohoto systému účastní a které jsou transparentně v CMP uvedeny. Jedná se o:

 • partnery, zejm. provozovatele reklamních sítí, kteří jsou buď již registrování v rámci iAB Europe nebo tuto registraci nemají, ale o jejichž užití cookies rovněž informujeme.
 • další provozovatele internetových stránek v českém prostředí, kteří jsou sdružení v rámci organizace CPEx, mezi něž patří i jiní čeští vydavatele jako my či další provozovatelé internetových stránek v českém prostředí, kteří stojí mimo iAB.

Vámi provedené nastavení v systému CMP bude platit nejen na těch stránkách, kde jste nastavení učinili, ale rovněž i na těch stránkách ostatních členů sdružení CPEx a dalších subjektů, které mají rovněž tento systém nasazen.

F) Práva subjektu údajů

Máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu (články 15 a 16 GDPR);
 • Máte právo na výmaz veškerých osobních údajů, které zpracováváme v případě, že již je nebudeme potřebovat nebo pokud pozbudeme právní základ pro jejich zpracování (článek 17 GDPR);
 • Máte popřípadě právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), a to v následujících případech:
  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů - tedy Vy – odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  • jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a
  • které server EXTRASIMO.cz zpracovává s Vaším souhlasem
  • které server EXTRASIMO.cz zpracovává pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost;
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování ve specifických případech uvedených v článku 21 GDPR;
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je „úřad pro ochranu osobních údajů” - https://www.uoou.cz/;
 • Vzhledem k tomu, že zpracování Vašich údajů probíhá automatizovaně, máte právo na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné;
 • Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí založeno na základě výjimky uvedené v článku 22 GDPR.

V případě osobních údajů zpracovávaných pro účely novinářské činnosti:

 • právo přístupu k osobním údajům Vám nenáleží, pokud se jedná o osobní údaje, které jsou zpracovávané pouze pro novinářské účely a dosud nebyly uveřejněny. Právo přístupu k osobním údajům může být dále vyloučeno i u zveřejněných informací v odůvodněných případech, pokud by došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování osobních údajů nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Zároveň nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • právo požadovat opravu osobních údajů a výmaz osobních údajů lze realizovat podle § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • právo požadovat omezení zpracování podle § 20 odstavec 2 zákona č. 110/2019 Sb. přísluší subjektu údajů pouze tehdy, pokud již správce údajů osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování s odchylkami stanovenými § 22 zákona č. 110/2019 Sb.

Právo na námitku

Toto právo umožňuje nechat přezkoumat zpracování osobních údajů prováděné na základě tzv. oprávněného zájmu. Toto právo je zakotveno v článku 21 GDPR.

Námitku proti zpracování osobních údajů může dotčená osoba vznést prostřednictvím e-mailové adresy: redakce@extrasimo.cz

V případě uplatnění námitky nebude server EXTRASIMO.cz osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, je možné námitku uplatnit bez dalšího – není potřeba uvádět žádné důvody.

Závěr

Věříme, že nyní je vše jasné. Pokud byste ale čemukoliv nerozuměli nebo si nebyli něčím jistí, neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám vše vysvětlíme.

Tato verze Informací o zpracování osobních údajů a cookies je platná od 1. 8. 2023.